UČBENIŠKI SKLAD

Šola omogoča vsem učencem možnost izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada. Cena izposojevalnine je 1/3 nabavne cene učbenika, poravna pa jo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izposodi se lahko samo celoten komplet učbenikov.

Učbenike učenci dobijo prvi šolski dan, vračajo pa jih zadnja dva tedna pouka v juniju po vnaprej določenem urniku, ki je izobešen na vratih knjižnice in celoten komplet naenkrat.

Če učenec učbenik poškoduje, izgubi, iztrga liste, upogiba liste ali ga popiše, ga je dolžan nadomestiti z novim ali zanj plačati odškodnino po pravilniku. Višina odškodnine je določena z nabavno ceno in starostjo učbenika.

Ko učenec prejme učbenike, jih je potrebno obvezno oviti in opremiti z imenom izposojevalca. Ime je potrebno napisati na ovitek in ne v učbenik.

 


INFORMACIJE IN SEZNAMI ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Za učence 1. triade so učna gradiva (učbeniki in delovni zvezki) zastonj oz. njihovo nabavo, za katero poskrbi šola, financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Starši sami nabavijo le potrebščine. 

Seznam potrebščin (objavljeno 5. 5. 2020)

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov (objavljeno 3. 6. 2020, posodobljeno 5. 6. 2020)

 

Sezname učbenikov, delovnih zvezkov ter potrebščin smo posredovali naslednjim knjigarnam, ki so nas za to zaprosile:

* DZS, knjigarna Murska Sobota > Dopis - Povezava za naročila

Knjigarna in papirnica Kleopatra, Gornja Radgona

Knjigarna in papirnica Radenci

Kopija - nova > Povezava za naročila

Libreto, knjigarna in papirnica, Gornja Radgona > Ponudba

Mladinska knjiga, knjigarna Maximus, Murska Sobota > Povezava za naročila

* Office&More > Ponudba


INFORMACIJE IN SEZNAMI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

NOVO: V šolskem letu 2019/2020 bo tudi za drugošolce izposojevalnino za učna gradiva krilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. To pomeni, da bo učna gradiva (učbenike in delovne zvezke) nabavila šola. Potrebščine starši nabavijo sami.

 

Sezname učbenikov, delovnih zvezkov ter potrebščin smo posredovali naslednjim knjigarnam, ki so nas za to zaprosile:

* DZS, knjigarna Murska Sobota (naročilo v knjigarni ali online na njihovi spletni strani) (tiskani

  katalog lahko vzamete v šoli na mizi pri informatorki)

* Knjigarna in papirnica Kleopatra, Gornja Radgona (naročilo v knjigarni)

* Knjigarna in papirnica Radenci (naročilo v knjigarni)

* Kopija - nova (naročilo na njihovi spletni strani)

* Mladinska knjiga, knjigarna Maximus, Murska Sobota (naročilo v knjigarni ali online na    

  njihovi spletni strani)

 

Seznami učbenikov in delovnih zvezkov

Seznami potrebščin


INFORMACIJE IN SEZNAMI ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Na spodnjih povezavah so objavljeni seznami učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2018/2019. Naše sezname smo posredovali naslednjim knjigarnam oz. ponudnikom (tj. tistim, ki so nas za sezname prosili):

DZS, knjigarna Murska Sobota

Knjigarna in papirnica Kleopatra, Gornja Radgona

Knjigarna in papirnica Knjiga, Radenci

Knjigarna in papirnica Libreto, Gornja Radgona

Kopija - nova

Mladinska knjiga, knjigarna Maximus, Murska Sobota

Naročilnice dobite v njihovih trgovinah ali gradivo naročite preko njihovih spletnih strani. 

 

Obvestilo in prijavnica za učbeniški sklad

Informacije o US za starše prvošolcev

Seznam potrebščin za prvošolce - zloženka

Seznami učbenikov in delovnih zvezkov

Seznami potrebščin


SEZNAMI ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Prijavnica

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov

Seznam potrebščin

 

POMBEMBNO:

Delovni zvezki za 1. razred so po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov predmet izposoje. Šola jih izposodi učencem za eno šolsko leto, na koncu šolskega leta jih morajo vrniti. 

 

Delovne zvezke (razen za 1. razred) in potrebščine starši nabavijo sami. Sezname posredujemo različnim ponudnikom, ki to želijo. Spodaj so obljavljene njihove ponudbe.

 

PONUDBE KNJIGARN ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

DZS, knjigarna Murska Sobota, Gremo v šolo z DZS

Kopija - nova

Knjigarna in papirnica Kleopatra, Gornja Radgona

Knjigarna Knjiga, Radenci

Mladinska knjiga, knjigarna Maximus, Murska Sobota

Modrijanova knjigarna

 


SEZNAMI UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

Prijavnica

Seznami učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2016/2017

Seznami potrebščin za šolsko leto 2016/2017


SEZNAMI UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016

Prijavnica

Seznami učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2015/2016

Seznami potrebščin za šolsko leto 2015/2016

POZOR:

Seznam delovnih zvezkov za 7. razred dopolnjujemo:

NEMŠČINA kot obvezni izbirni predmet: Logisch A1 (delovni učbenik in delovni zvezek)

NEMŠČINA kot neobvezni izbirni predmet: Magnet 1 (delovni učbenik in delovni zvezek)


SEZNAMI UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015

Seznami učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2014/2015

Seznam potrebščin za šolsko leto 2014/2015

Prijavnica


SEZNAMI UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

Seznami učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2013/2014

Seznam potrebščin za šolsko leto 2013/2014

Prijavnica

 

Na strani je 226 gostov in ni članov .