UČBENIŠKI SKLAD

Šola omogoča vsem učencem možnost izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada. Cena izposojevalnine je 1/3 nabavne cene učbenika, poravna pa jo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izposodi se lahko samo celoten komplet učbenikov.

Učbenike učenci dobijo prvi šolski dan, vračajo pa jih zadnja dva tedna pouka v juniju po vnaprej določenem urniku, ki je izobešen na vratih knjižnice in celoten komplet naenkrat.

Če učenec učbenik poškoduje, izgubi, iztrga liste, upogiba liste ali ga popiše, ga je dolžan nadomestiti z novim ali zanj plačati odškodnino po pravilniku. Višina odškodnine je določena z nabavno ceno in starostjo učbenika.

Ko učenec prejme učbenike, jih je potrebno obvezno oviti in opremiti z imenom izposojevalca. Ime je potrebno napisati na ovitek in ne v učbenik.

 


INFORMACIJE IN SEZNAMI ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Za učence 1. triade so učna gradiva (učbeniki in delovni zvezki) zastonj oz. njihovo nabavo, za katero poskrbi šola, financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Starši sami nabavijo le potrebščine. 

Seznam potrebščin (objavljeno 5. 5. 2020)

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov (objavljeno 3. 6. 2020, posodobljeno 5. 6. 2020)

 

Sezname učbenikov, delovnih zvezkov ter potrebščin smo posredovali naslednjim knjigarnam, ki so nas za to zaprosile:

* DZS, knjigarna Murska Sobota > Dopis - Povezava za naročila

Knjigarna in papirnica Kleopatra, Gornja Radgona

Knjigarna in papirnica Radenci

Kopija - nova > Povezava za naročila

Libreto, knjigarna in papirnica, Gornja Radgona > Ponudba

Mladinska knjiga, knjigarna Maximus, Murska Sobota > Povezava za naročila

* Office&More > Ponudba


 

Na strani je 281 gostov in ni članov .