SODELOVANJE S STARŠI

Za boljši učni uspeh in boljše počutje učencev v šoli je bistvenega pomena sodelovanje med učenci, starši in učitelji, zato prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli.
Pisne informacije in navodila bomo staršem pošiljali sproti skozi vso šolsko leto, aktualne informacije pa objavljali tudi na šolski spletni strani.