Ni razloga, da ne bi sledili srcu. Lastni interes je najpomembnejši dejavnik pravilne izbire, saj ga navadno spremlja visoka motivacija in zavzetost za učenje novih znanj in spretnosti. (Steve Jobs)

 

 

Odločitev o nadaljnjem šolanju pomeni prvo veliko prelomnico v mladostnikovem življenju. Na učenčevo odločitev o tem vpliva veliko dejavnikov. Odločitev je odvisna od učenčevih značajskih lastnosti, interesov, sposobnosti, delovnih navad,  podpore staršev, učnega uspeha, vpliva prijateljev, medijev in drugih dejavnikov.

 

UPORABNE SPLETNE STRANI:

Spletno mesto  www.mojaizbira.si obsega najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju. Namenjeno je učencem, dijakom, staršem in odraslim. Podatki so predstavljeni na enostaven in pregleden način, poleg tekstovnih opisov pa je na voljo tudi preko  350 video predstavitev poklicev.

Zavod RS za zaposlovanje: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/pomoc_pri_iskanju_zaposlitve/storitve_za_ucence

Vse o vpisu v srednjo šolo najdete na MIZŠ: http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

Vse o štipendijah na enem mestu: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/