ŠOLSKA SHEMA

 

Šolska shema je nadomestila nekdanjo Shemo šolskega sadja in zelenjave ter Shemo šolskega mleka.

Šolska shema  je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti. Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na ‘šolsko sadje in zelenjavo’ ter ‘šolsko mleko’, na ta način je razdeljeno tudi financiranje.

Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije.

ŠSNamen  ŠOLSKE SHEME je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa. Namen ukrepa je tudi povečanje uporabe mleka in določenih mlečnih izdelkov proizvedenih iz kravjega mleka na ozemlju EU.

 

 

 

Več informacij o Šolski shemi je objavljenih na spletni strani:

https://www.gov.si/teme/solska-shema-sadja-zelenjave-in-mleka/