POSTOPNO ODPIRANJE ŠOL IN IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Spoštovani starši in učenci,

obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije, v sredo, 20. 1. 2021, sprejela nov Odlok, da se vzgojno-izobraževalno delo od torka, 26. 1. 2021za učence od 1. do 3. razreda izvaja v prostorih šole.

Učenci od  4. do 9. razreda pa nadaljujejo s  poukom na daljavo. 

Razredničarke, od 1. do 3. razreda, bodo podrobnejša navodila objavile v spletni učilnici, kjer si jih boste prebrali učenci in starši. 

                           S spoštovanjem, ravnateljica Simona Grosman

21. januar  2021

 

OBVESTILO O PODALJŠANJU UKREPOV ZA ZAJEZITEV IN OBVLADOVANJU EPIDEMIJE 

OD 18. 1. 2021 DO 22. 1. 2021

Spoštovani starši in učenci,


obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.


Osnovne šole nadaljujejo z izobraževanjem na daljavo tudi v tednu od 18. 1. 2021 do 22. 1. 2021.

                         S spoštovanjem, ravnateljica Simona Grosman

14. januar 2021


 

Spoštovani starši in učenci,

obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije danes, v četrtek, 7. 1. 2021, zaradi epidemioloških razmer v državi sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO SE IZVAJA TUDI V TEDNU OD 11. 1. 2021 DO VKLJUČNO 18. 1. 2021.

       S spoštovanjem, ravnateljica Simona Grosman

7. januar 2021


 

DELO NA DALJAVO - FOTOGRAFIJE IZDELKOV

NASLOV

 


 

OBVESTILO O PODALJŠANJU UKREPOV ZA ZAJEZITEV IN OBVLADOVANJU EPIDEMIJE
OD 4. 1. 2021 DO 8. 1. 2021


Spoštovani starši in učenci,


obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije v sredo, 30. 12. 2020, zaradi epidemioloških razmer v državi sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.
Do 4. 1. 2021 je podaljšala trenutno veljavni odlok in sprejela novega, ki bo začel veljati 5. 1. 2021, po katerem bodo šole izvajale izobraževanje na daljavo tudi v tednu od 4. 1. 2021 do 8. 1. 2021.

NASLEDNJI TEDEN TAKO IZVAJMO POUK NA DALJAVO.

V naslednjem tednu bo Vlada RS glede delovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov in vračanja otrok v vrtce in šole na podlagi tedanje epidemiološke situacije sprejela nov odlok, o čemer vas bomo obvestili.

S spoštovanjem, ravnateljica Simona Grosman

1. januar 2021


 

VOŠČILO

Voščilo


 

IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA OD 14. 12. 2020 DALJE

Spoštovani učenci, učitelji in starši,

obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije zaradi epidemioloških razmer v državi sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Do uveljavitve vsebinsko enakega novega odloka velja Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 181/20).

To pomeni, da se v skladu s Sklepom o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Uradni list RS, št. 181/20) vzgojno-izobraževalno delo še naprej izvaja na daljavo.

S spoštovanjem
                                                 Simona Grosman, ravnateljica


 

POSLOVNI ČAS OŠ KAJETANA KOVIČA RADENCI V ČASU DELA NA DALJAVO

Poslovni čas zavoda: od 8.00 do 11.00 ure.

Kontaktni podatki odgovornih oseb, ki so dosegljive v okviru in izven poslovnega časa:

Simona Grosman, ravnateljica tel. 02 566 96 51

Nataša Lipič, pomočnica ravnateljice tel. 02 566 96 54


 

POUK NA DALJAVO ZA VSE UČENCE ŠOLE


Spoštovani starši, drage učenke in učenci!

 


Vlada RS je zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi v četrtek, 5. 11. 2020, sprejela sklep, s katerim je za 7 dni podaljšala uporabo omejitev, določenih v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolski zavodih.


Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence od 1. do 9. razreda izvajalo na daljavo.

Lepo vas pozdravljamo in ostanite zdravi.
                                                                                                                                                                                                Simona Grosman, ravnateljica


 

SPREMEMBA ŠOLSKEGA KOLEDARJA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

 

Spoštovani starši!


Posredujemo vam sklep MIZŠ s katerim se podaljšujejo jesenske šolske počitnice za učence osnovne šole. Ministrstvo s tem sklepom podaljšuje šolske počitnice do 8. 11. 2020. V kolikor se epidemiološka slika do takrat ne bo izboljšala, obstaja možnost, da bomo pouk nadaljevali na daljavo. Nove informacijo o tem kako bomo nadaljevali s poukom vam bomo posredovali takoj po prejemu le-teh.
Ostanite zdravi.

Simona Grosman, ravnateljica

 

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi je Vlada RS 30. 10. 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je skladno s pristojnostmi izdala sklep, s katerim je določila, da se, zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS- CoV-2, jesenske počitnice podaljšajo do 8. 11. 2020. Navedba sklepa:
»Na podlagi prvega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20), ministrica, pristojna za izobraževanje, izdaja
SKLEP
o podaljšanju jesenskih počitnic v šolskem letu 2020/21


I.

Ne glede na določbe Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12-pop. in 36/19), Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12-pop., 20/19 in 36/19 in na njuni njegovi podlagi izdanih aktov, se zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 v šolskem letu 2020/21 jesenske počitnice za osnovne in glasbene šole podaljšajo do 8. 11. 2020.


II.

Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in se objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.«
                                                                              Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

 

 

DEJAVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA POGUM

pogum003V okviru projekta Pogum na naši šoli potekajo različne dejavnosti, s katerimi razvijamo kompetence podjetnosti. Nekaj rezultatov je nastalo v mesecu oktobru v okviru dni dejavnosti na predmetni stopnji. Učenci so ob pomoči zunanjega strokovnjaka postavili čutno pot na travi ob igriščih. Na zelenico pred šolo pa so bili postavljeni trije stebri v obliki barvic z vgravirano vizijo naše šole v različnih jezikih. Na tleh jih obkroža 12 mozaikov, ki simbolizirajo čas.

                   GALERIJA 

 

 


 

 

Delovanje storitev enotnega izobraževalnega okolja Arnes
ponedeljek, 19. 10. 2020

20. oktober: Arnes Učilnice so trenutno nedosegljive, uporabnikom se opravičujemo. Težave smo odkrili in jih odpravljamo. V čim krajšem času vam bomo podali več informacij. AAI-prijave delujejo, tudi vse ostale storitve, npr. videokonference Arnes Zoom, ki jih lahko uporabite za izobraževanje na daljavo.

Več >>>


 

POJAV OKUŽBE S COVID-19 NA ŠOLI

Obveščamo vas, da je pri zaposlenih osebah na predmetni in razredni stopnji potrjena okužba s covid-19. Zaposleni osebi sta dosledno upoštevali zaščitne ukrepe, zato je možnost prenosa okužbe zelo nizka. Kljub temu starše naprošamo, da ste pozorni in spremljate otrokovo zdravstveno stanje. Ob morebitnem pojavu znakov bolezni značilnih za covid-19, se posvetujte z zdravnikom.

Vse dobro in zdravo vam želimo.

Tukaj še preberite NAVODILA ZA OSEBE, KI SO BILE IZPOSTAVLJENE OKUŽBI Z NOVIM KORONAVIRUSOM


 

OBVESTILO O IZVAJANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

OD 19. 10. 2020 DO 23. 10. 2020

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 v osnovnih šolah, glasbenih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, v zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in domovih za učence s posebnimi potrebami vzgojno-izobraževalno delo izvaja prilagojeno in sicer:

osnovne šole: učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli, učenci od vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo, glasbene šole: pouk se izvaja na daljavo.

                                                                                                          Ravnateljica

Tukaj si lahko preberete  PROTOKOL ZA PREPREČEVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI OŠ KAJETANA KOVIČA RADENCI


 

ZNAK KAKOVOSTI ZA ETWINNING PROJEKT 

QL Be Aware of Cyber Bullying and AbuseProjekt Be Aware of Cyber Bullying and Abuse naslavlja zelo pomembno temo med mladimi in jih spodbuja k raziskovanju ter refleksiji o temi varne rabe spleta. Projekt je bil ustvarjen kot natečaj za »naj plakat projekta«. Učenci so ustvarjali na temo spletnega nasilja in ustrahovanja. Risali so stripe, pisali slogane in nasvete za spletno varnost. Devetošolci so z namenom, da se vsebina dotakne tudi najmlajših učencev, tematiko spletne (ne)varnosti predstavili skozi fotografski objektiv. Na predlog devetošolca se je priredila slovenska ljudska pravljica Mojca Pokraculja in spisala nova sodobna pravljica z naslovom Mojca Spletka ali Mojca Pokraculja 21. stoletja. S pomočjo aplikacije Flipsnack je nastala e-knjiga. Na šoli se je izvedel v sklopu projekta tudi eTwinning dogodek STOP SPLETNEMU NASILJU.
Projekt je bil ustrezno medpredmetno zasnovan, krepil je medkulturne, jezikovne, socialne ter digitalne kompetence.
Iz spletne učilnice je razvidna ustrezna komunikacija in interakcija med partnerji na ravni projektne ekipe. Projektno gradivo celotne projektne ekipe je primerno predstavljeno in omogoča splošen vpogled v potek posameznih faz projekta.
V projektu je bil uporabljeno ustrezno IKT orodje, primernih za starostno skupino vključenih učencev: padlet, Google map, Flipsnack.

Koordinatorica projekta Katja Glazer Leskovšek


 

Na strani je 50 gostov in ni članov .