Delovanje storitev enotnega izobraževalnega okolja Arnes
ponedeljek, 19. 10. 2020

20. oktober: Arnes Učilnice so trenutno nedosegljive, uporabnikom se opravičujemo. Težave smo odkrili in jih odpravljamo. V čim krajšem času vam bomo podali več informacij. AAI-prijave delujejo, tudi vse ostale storitve, npr. videokonference Arnes Zoom, ki jih lahko uporabite za izobraževanje na daljavo.

Več >>>


 

POJAV OKUŽBE S COVID-19 NA ŠOLI

Obveščamo vas, da je pri zaposlenih osebah na predmetni in razredni stopnji potrjena okužba s covid-19. Zaposleni osebi sta dosledno upoštevali zaščitne ukrepe, zato je možnost prenosa okužbe zelo nizka. Kljub temu starše naprošamo, da ste pozorni in spremljate otrokovo zdravstveno stanje. Ob morebitnem pojavu znakov bolezni značilnih za covid-19, se posvetujte z zdravnikom.

Vse dobro in zdravo vam želimo.

Tukaj še preberite NAVODILA ZA OSEBE, KI SO BILE IZPOSTAVLJENE OKUŽBI Z NOVIM KORONAVIRUSOM


 

OBVESTILO O IZVAJANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

OD 19. 10. 2020 DO 23. 10. 2020

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 v osnovnih šolah, glasbenih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, v zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in domovih za učence s posebnimi potrebami vzgojno-izobraževalno delo izvaja prilagojeno in sicer:

osnovne šole: učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli, učenci od vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo, glasbene šole: pouk se izvaja na daljavo.

                                                                                                          Ravnateljica

Tukaj si lahko preberete  PROTOKOL ZA PREPREČEVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI OŠ KAJETANA KOVIČA RADENCI


 

ZNAK KAKOVOSTI ZA ETWINNING PROJEKT 

QL Be Aware of Cyber Bullying and AbuseProjekt Be Aware of Cyber Bullying and Abuse naslavlja zelo pomembno temo med mladimi in jih spodbuja k raziskovanju ter refleksiji o temi varne rabe spleta. Projekt je bil ustvarjen kot natečaj za »naj plakat projekta«. Učenci so ustvarjali na temo spletnega nasilja in ustrahovanja. Risali so stripe, pisali slogane in nasvete za spletno varnost. Devetošolci so z namenom, da se vsebina dotakne tudi najmlajših učencev, tematiko spletne (ne)varnosti predstavili skozi fotografski objektiv. Na predlog devetošolca se je priredila slovenska ljudska pravljica Mojca Pokraculja in spisala nova sodobna pravljica z naslovom Mojca Spletka ali Mojca Pokraculja 21. stoletja. S pomočjo aplikacije Flipsnack je nastala e-knjiga. Na šoli se je izvedel v sklopu projekta tudi eTwinning dogodek STOP SPLETNEMU NASILJU.
Projekt je bil ustrezno medpredmetno zasnovan, krepil je medkulturne, jezikovne, socialne ter digitalne kompetence.
Iz spletne učilnice je razvidna ustrezna komunikacija in interakcija med partnerji na ravni projektne ekipe. Projektno gradivo celotne projektne ekipe je primerno predstavljeno in omogoča splošen vpogled v potek posameznih faz projekta.
V projektu je bil uporabljeno ustrezno IKT orodje, primernih za starostno skupino vključenih učencev: padlet, Google map, Flipsnack.

Koordinatorica projekta Katja Glazer Leskovšek


 

Spoštovani starši in skrbniki,

prosimo vas, da v šolo prihajajo le zdravi otroci. To velja za vse bolezni in bolezenska stanja, ki so nalezljiva. Tako bomo pomagali sebi in drugim okoli nas, šoli pa omogočili nemoten vzgojno-izobraževalen proces. Za preprečevanje okužb je najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja, varnostna razdalja in smiselna uporaba maske.

Več o tem si lahko preberete v zavihku Skrb za zdravje.


 

ODVOZI PAPIRJA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Papir

1. ODVOZ PAPIRJA bo v sredo, 30. 9. 2020, od 7.00 dalje. Stehtani papir lahko pripeljete že v torek popoldan, 29. 9. 2020.
Po navodilih Dinos d.o.o. Murska Sobota:
- papir povežite z vrvico ali oblepite z lepilnim trakom in NE naloženega v lesenih ali PVC zabojnikih,
- papir v kartonskih zabojnikih stresite ven v kontejner-abrol in kartonske škatle pustite ob kontejnerju. – KARTON SE NE SME ODLAGATI V KONTEJNER
- papir zložite v papirnate vrečke in NE v PVC vreče.

Papirja v šoli ne bomo tehtali zaradi upoštevanja pravil korona virusa, zapisovali bomo vašo stehtano in pripeljano težo papirja.
Naj bo uspešno vso šolsko leto tudi pri akcijah zbiranja odpadnega papirja.

2. ODVOZ: 31. 3. 2021

3. ODVOZ: 2. 6. 2021

Lidija Mohor


 

DOBRODOŠLI PRVOŠOLCI

prvi dan

Letošnje leto je bilo nekaj posebnega, saj so v 1. razred vstopili učenke in učenci, ki so v času obiskovanja vrtca dodobra spoznali zaščitne ukrepe ob pandemiji covid-19. Prvi šolski dan, 1. 9. 2020, ob 14. uri, je bil zato malo drugačen, ampak vseeno smo se vsi na šoli potrudili, da je bil lep in poln veselega pričakovanja. Slikanica Prvi šolski dan je učence popeljala skozi strahove deklice Katje, ki je strah pred šolo premagala s pomočjo svojih prijateljev. Tudi mi smo si obljubili, da si bomo pomagali in se dobro razumeli. Za slovo smo še zapeli, pomalicali, starši pa so dobili osnovne podatke o šoli.

 


 

PRVI ŠOLSKI DAN V ŠOL. L. 2020/2021

 

prvi solski dan otroci

 

Spoštovani učenci in cenjeni starši,

preteklo šolsko leto je bilo za vas in nas res posebno. Z veliko pridobljenega znanja, veščin in pozitivne naravnanosti smo ga tudi zelo uspešno zaključili. V bližajoče šolsko leto bomo vstopili pogumnejši in močnejši.

 

Obvestila ob začetku šolskega leta si preberite ob kliku na naslov: 

OBVESTILO OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 2020/21

 

KNJIŽICA OBVEZNIH IN NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV TER NAVODILA

solski predmeti

 

 

KNJIŽICA

 

 

 

 


 

LOVSKO DOBRODELNO ZDRUŽENJE DIANADelovni zvezki

dianaLovsko dobrodelno združenje Diana zbira sredstva za OŠ Kajetan Kovič Radenci za nakup osnovnih osnovnošolskih potrebščin. Več o akciji na njihovi spletni strani.

Akcijo so uspešno zaključili. Z zbranimi sredstvi so nabavili 21 kompletov delovnih zvezkov za novo šolsko leto in jih predali učencem. Učenci in starši so bili obdaritve zelo veseli in se Lovskemu dobrodelnemu združenju Diana zahvaljujejo.

 

 


 

SREBRNO PRIZNANJE NA 31. DRŽAVNEM FESTIVALU TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA

tur apr 17 36Turistična zveza Slovenije že enaintrideset let zapored objavlja razpis za osnovne šole z naslovom Turizmu pomaga lastna glava. Sodelovanje na državnem festivalu vključuje izdelavo turistične naloge (oddati jo je bilo treba do 31. januarja 2017) in predstavitev na turistični tržnici. Letošnja tema festivala je Potujem, torej sem.

V četrtek, 6. aprila 2017, so prijazni Mercatorjevi gostitelji v centru Maribor Tabor omogočili predstavitve osemnajstim šolam mariborske in pomurske regije. Spoznali smo prav toliko izvirnih in zanimivih turističnih nalog ter stojnic, ki so kar pokale od dinamičnosti, pestrosti in predvsem od srčnosti mladih, bodočih turističnih delavcev. Mladi so vestno, natančno in skrbno predstavljali vse tisto, kar so imeli predstaviti naključnim mimoidočim, dali vse od sebe, tako pri okrasitvi stojnic, kakor tudi pri zavzetosti, s katero so svoje domislice skušali predstaviti vsem, ki so si vzeli nekaj drobnih trenutkov in si posamezno stojnico ogledali.

Letos so se temu projektu, ki je zahteval veliko časa in truda, prvič pridružile tudi sedmošolke OŠ Kajetana Koviča Radenci (Iva Štefanec, Katarina Rantaša, Nina Klemenčič, Enja Ritonja, Kaja Rihtarič). Z izvirnim, samozavestnim pristopom in domišljeno stojnico so odlično predstavljale svojo idejo – tridnevni tabor v Radencih s škratom Bublo. Obiskovalci in komisija so bili navdušeni, da so se že prvič tako dobro vživele v vlogo v turističnih vodnic, zato so si prislužile SREBRNO PRIZNANJE, za kar jim iskreno čestitamo. Za razvoj turizma v Radencih se nam glede na turistični podmladek torej ni treba bati.

Mentorja: Lea Žiško, Simon Belec

 

GALERIJA


 

Na strani je 133 gostov in ni članov .