VOŠČILO

 

NL


 

INFOGRAFIKA CEPLJENJA OTROK

 

COVID

 


 

OBVESTILO ZDRAVSTVENEGA DOMA GORNJA RADGONA

 

Tukaj si lahko preberete dopis za starše in učitelje, kako bodo organizirali cepljenje otrok proti COVID-19 v starostni skupini od 5 do 11 let.


 
 

Spoštovani starši!


Dopis ravnateljice o samotestiranju učencev si preberite tukaj.


Protokol samotestiranja Ministrstva za zdravje si preberite tukaj.

Hvala za razumevanje in sodelovanje. Naj bodo naši odnosi pristnejši in močnejši od trenutnih razmer, ki bodo minile. Ostanemo pa mi in naše sobivanje.

            Simona Grosman, ravnateljica 


 

DAN SLOVENSKE HRANE IN TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (TSZ)

TSZ

Tudi letos bomo na tretji petek v novembru, 19. 11. 2021, obeležili Dan slovenske hrane in spremljajoči Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ), za katerega je leta 2011 dala pobudo Čebelarska zveza Slovenije, ko se je projekt tudi prvič izvedel na vseslovenski ravni.


V projekt Tradicionalni slovenski zajtrk so vključeni slovenski vrtci, osnovne šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter druge institucije oz. javni zavodi.


Letos že enajstič po vrsti


Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk bo že enajsti po vrsti in bo potekal pod sloganom
 »Zajtrk s sadjem – super dan!«. Navezoval se bo namreč na mednarodno leto sadja in zelenjave, ki ga je za letos razglasila Generalna skupščina Združenih narodov.
Tradicionalni slovenski zajtrk sestavljajo kruhmaslomedmleko in jabolko ali drugo sadje slovenskega porekla. Prepoznavanje v Sloveniji pridelanih in predelanih kakovostnih proizvodov omogočajo sheme kakovosti Ekološka pridelava, Izbrana kakovost – Slovenija in Integrirana pridelava, s katero se ponašajo kmetijski pridelki oziroma živila, ki so bila pridelana na ekološki način ali s posebnimi lastnostmi kot so sestava, okolju prijazno pridelava, kakovost surovin, dobrobit živali, način krmljenja, dolžina transportnih poti, predelava, hitrost predelave surovin.


Glavni namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je, da že najmlajši spoznajo pomen kmetijstvaživilske industriječebelarstva in varovanja okolja. Prav tako je eden ciljev poudarjanje pomena zajtrka za zdravo in uravnoteženo prehrano. Ljudje ki redno zajtrkujejo imajo boljše prehranske navade, saj v svojo prehrano vnesejo več prehranskih vlaknin, manj nasičenih maščob in lažje vzdržujejo primerno telesno težo. Vsakodnevni zajtrk poskrbi tudi za jutranjo energijo, ki jo še posebej otroci in mladostniki potrebujejo za lažje sledenje učnemu procesu.

 


 

IZJAVA ZVEZE RAVNATELJEV IN POMOČNIKOV RAVNATELJEV

 

TUKAJ  preberite izjavo Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev ob ukrepih navedenih v odloku Vlade RS z dne 5. 11. 2021 in prejeti Okrožnici MIZŠ, številka 603-1/2021/96, z dne 6. 11. 2021.


 

IZJAVA ZVEZE RAVNATELJEV IN POMOČNIKOV RAVNATELJEV OB UKREPIH NAVEDENIH V ODLOKU VLADE RS Z DNE 5. 11. 2021

 

Preberite tukaj


 

  VABILO NA SPLETNO PREDAVANJE ZA STARŠE,

 ki bo v torek, 16. novembra 2021, ob 17. uri, preko ZOOM-a

POVEZAVA DO PREDAVANJA BO POSREDOVANA DAN PRED PREDAVANJEM PREKO eASISTENTA. 

Children playing sunset Zurijeta 8c5bdac77e44431bb1bfec67b9c87208 620x480 

Otrok od rojstva pa vse do odrasle dobe oblikuje podobo o sebi in svetu.
Na to, kakšno osebnost bo izoblikoval in kakšen odrasel bo,
močno vplivajo življenjska doživetja in izkušnje,
ki jih tekom odraščanja doživi v odnosih z drugimi ljudmi.

Najmočnejši vpliv na otrokov razvoj imajo
starši oziroma ljudje, ki so mu najbližji. Starševske besede in
dejanja vplivajo na otroka veliko močneje, kot si običajno predstavljamo.
Starši lahko pomagamo otroku razviti pozitivno
samopodobo, vztrajnost, delavnost, samonadzor in dobro vedenje, če
poznamo in upoštevamo značilnosti razvoja otrokovih možganov.


Predavanje bo na preprost način predstavilo, kako se otrokovi možgani razvijajo in
kako lahko pomagamo otroku, da razvije odgovorno, zdravo in srečno
osebnost. Skupaj si bomo ogledali, kako lahko odrasli otroku pomaga
premagovati različne probleme, ki se pojavijo tekom odraščanja, kako se
lahko otroku pomaga s pogovorom, kako vzpostaviti dober stik z otrokom,
ter s čim lahko starš pomaga tudi sebi v težkih in stresnih
vzgojnih trenutkih.

VLJUDNO VABLJENI!


Se veselim srečanja z vami,
Katja Bernard
Društvo za boljši svet


 

REZULTATI 1. ZBIRALNE AKCIJE ODPADNEGA PAPIRJA

waste paper Tukaj lahko pogledate razultate 1. zbiralne akcije odpadnega papirja, ki je potekala v začetku oktobra. 

 

 

 

 


 

REPUBLIKA SLOVENIJA                                                                    

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE                                                 

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

Številka: 187-399/2020/248

Datum: 27. 10. 2021

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV V OSNOVNIH ŠOLAH

I.

(1) Redno samotestiranje na SARS-CoV-2 predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo asimptomastkih oseb in oseb v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in s tem prekinitev širjenja okužbe s koronavirusom

(2) S tem protokolom se določajo ciljna skupina, izvajalci, obseg in postopek izvedbe samotestiranja oseb s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2.

II.

(1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi poteka za vse učence v osnovnih šolah in za učence, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče v domačem okolju ter za otroke in mladostnike, vključene v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, v domačem okolju ali v zavodu (v nadaljevanju: učenci).

(2) Samotestiranje na SARS-CoV-2 je prostovoljno in brezplačno.

(3)Samotestiranje na SARS-CoV- 2 se izvaja dvakrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih in sredah.

(4) Učencu pripada za prostovoljno samotestiranje 10 testov na mesec, ki jih pridobi učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja ali s potrdilom o vpisu oziroma vključenosti v zavod.

(5)Prostovoljno se samotestirajo učenci, ki niso preboleli COVID-19 in tisti, ki so preboleli COVID-19 in je od okužbe minilo več kot šest mesecev.

III.

(1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 poteka z verificiranimi hitrimi antigenskimi testi na SARS- CoV-2, ki izpolnjujejo pogoje za ta namen. V primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa se ta potrdi s standardnim PCR testom.

IV.

(1) Pogoj za samotestiranje na SARS-CoV-2 je, da se učenec počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika ali koncesionarja (v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika kontaktirajo dežurno službo), ki ga bo napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.

(2) Odpadke pri izvajanju prostovoljnega samo-testiranja na SARS-CoV-2 (npr. uporabljene robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo), je treba odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreč se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotika več. Vrečo je treba namestiti v drugo plastično vrečo za smeti in jo tesno zavezati ter označiti, postavi se jo ločeno od ostalih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom in se jo ločeno hrani vsaj 72 ur, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostale odpadke). Napolnjenih in označenih vreč z odpadki pri prostovoljnem samo-testiranju naj se nikoli ne odpira.

V.

(1) V primeru pozitivnega rezultata testa učenca pri samotestiranju na SARS-CoV-2 na domu učenec ali starši oziroma zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika (v primeru njegove odsotnosti dežurno službo) oziroma kontaktno točko zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja.

(2) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik (v primeru njegove odsotnosti dežurna služba) napoti učenca na PCR testiranje oziroma se za PCR testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja dogovorijo starši oziroma polnoletni učenec.

(3) Učenec počaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji. Učenec ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.

(4) V primeru pozitivnega PCR testa učenec sam ali starši oziroma zakoniti zastopniki obvestijo ravnatelja šole oziroma osebo, ki jo za to pooblasti ravnatelj ali oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj, in otrokovega izbranega osebnega zdravnika.

(5) Ravnatelj ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu ravna v skladu z navodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu). Ukrepanje v VIZ se prične po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa s PCR metodo.

(6) V primeru negativnega PCR testa učenec nadaljuje proces izobraževanja oziroma pouka.

Mag. Franc Vindišar

DRŽAVNI SEKRETAR


 

ZBIRALNA AKCIJA

mačke hranaSpoštovani starši in učenci,

z veseljem vam sporočam, da smo zbrali 4 velike škatle mačje hrane. Gospa Ana iz Društva za zaščito živali Pomurja jo je že odnesla lačnim mucam in bila zelo vesela, da smo zbrali toliko hrane in se vam vsem zahvaljuje za podarjeno.

Hrano bomo zbirali še naprej, saj so učenci izrazili to željo.

 

Koordinatorica zbiralne akcije Romana Lazar 

 


"KNJIGE SO SANJE, KI JIH DRŽIMO V ROKAH." (Neil Gaiman)

BRALNA ZNACKA INSTAGRAM 2021V okviru praznovanja Mednarodnega meseca šolskih knjižnic in Nacionalnega meseca skupnega branja so dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci naše drugošolce povabili na pravljično uro.

Dijakinji Lara in Luša sta učencem prebrali dve koroški ljudski pravljici: Mamico Dravico in Hvaležnega medveda. Učenci so z zanimanjem poslušali, kako je ribič s pomočjo Drave na naša polja posejal pšenico in rž, da so ljudje lahko pekli kruh in o hvaležnem medvedu, ki se je mladenki za uslugo zahvalil z zibelko hrušk.

Učenci so po poslušanju izdelali svoje knjižne kazalke.

Dijaki, ki se učijo za kuharje, pa so pripravili pogostitev: kulinarično so združili obe pravljici in naredili sladico iz pšenične moke s polnilom iz suhih hrušk.

Knjižnične ure pa so bili deležni tudi osmošolci. V okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo (za lansko leto) jih je obiskala knjižničarka Katarina iz radgonske knjižnice. Pogovarjali so se o knjigah, branju, knjižnicah ... Razdelila pa je tudi knjižna darila, knjigo Mateta Dolenca Kako dolg je čas.

GALERIJA


JUMICAR

DSCN3802V petek, 15. 10. 2021, so se na igrišču naše šole četrtošolci in petošolci OŠ Kajetana Koviča Radenci udeležili predstavitve programa JUMICAR - Kolesarčki. V teoretičnem delu predstavitve so se seznanili s pravilnim prečkanjem ceste. Sledil je praktični del na poligonu, kjer so učenci spoznali, kako jih na cesti vidi voznik, kako težko je vozilo pravočasno ustaviti in kako pomemben je varnostni pas. Najpomembnejše spoznanje pa je bilo, da se voznik kljub previdnosti včasih ne more pravočasno odzvati, če se otrok neprevidno in nepričakovano vključi v promet.

Hvala Občini Radenci, ki je omogočila izvajanje programa!

Učenci in učiteljice 4. in 5. razreda

GALERIJA


 

VSEBINE SKUPNEGA RODITELJSKEGA SESTANKA

Vabimo vas k ogledu vsebin skupnega roditeljskega sestanka, ki v skladu s priporočili NIJZ letos ni mogel potekati v živo. K ogledu se pridružite na tej povezavi. 


     EKO AKCIJE ODPADNEGA PAPIRJA - ŠOL. L. 2021 / 2022

odvozi papirja

 


 

NPZ INFORMACIJE ZA STARŠE IN UČENCE

NPZ


 

Na strani je 189 gostov in ni članov .