NPZ INFORMACIJE ZA STARŠE IN UČENCE

NPZ


 

PISMO MINISTRICE ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT PROF. DR. SIMONE KUSTEC IN MINISTRA ZA ZDRAVJE JANEZA POKLUKARJA ZA UČENCE IN STARŠE

 

Preberite tukaj


 

KNJIŽICI OBVEZNIH IN NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV TER NAVODILA

izb predmeti 01     

     

 KNJIŽICA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV V ŠOL. L. 2021/2022

 

 

  KNJIŽICA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV V ŠOL. L. 2021/2022

 

 

 


 

PROJEKT VARNO V VRTEC IN ŠOLO

Spoštovani starši!

V sklopu projekta Varno v vrtec in šolo že vrsto let sodelujemo z Javno agencijo RS za varnost v prometu. Sedaj je agencija pripravila nacionalno preventivno akcijo Varnostni pas in otroški varnostni sedeži, ki poteka v času od 2. do 15. marca 2020.

V sporočilu vam posredujemo spremni dopis, povezave in materiale. Skupaj bomo naredili lep korak k večji varnosti vseh udeležencev v prometu.

Varnostni pas je eden od pomembnejših izumov za večjo varnost voznikov in potnikov v vozilih. Vozniki in potniki osebnih avtomobilov predstavljajo skoraj polovico smrtnih žrtev v prometnih nesrečah in spadajo med najpogostejše žrtve. Zato je pomembno, da so vozniki in potniki v avtomobilu vedno pripeti, tudi na najkrajših vožnjah. Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrtne žrtve kar za polovico, skoraj toliko zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe, ter za skoraj četrtino zmanjša tveganje za nastanek lažjih poškodb, tako pri voznikih kot pri sopotnikih na sprednjih sedežih.

Za spodbujanje navade in zavesti, da je potrebno skrbeti za lastno varnost in varnost drugih, lahko v vzgojno-izobraževalnih ustanovah izvedete različne aktivnosti, kot so spremljanje pripetosti z varnostnim pasom otrok in voznikov na poti v/iz šole/vrtca, pogovori in demonstriranje pravilnega pripenjanja z varnostnim pasom, spodbujanje dobrih zgledov in pozitivnih sporočil glede pripenjanja z varnostnim pasom (npr. Varnostni pas je vez z življenjem, Red je vedno pas pripet...), ocenjevanje naletne teže potnikov (npr. naletna teža 80 kg težkega voznika pri 90 km/h je 6 ton), različne teme s področja varnosti v prometu...

Zgled voznika in potnikov v avtomobilu, pripetih z varnostnim pasom, je sestavni del vzgojnih prizadevanj.  V pomoč pri obravnavi teh tem so vam lahko naslednja gradiva:

knjižica Red je vedno pas pripet: https://www.avp-rs.si/preventiva/gradiva/publikacije/

Varnostni pas: https://www.avp-rs.si/varnost-v-prometu/varnostni-pas/

ter video gradiva:

Varnostni pas - vez z življenjem:  https://www.youtube.com/watch?v=3MyZbNu4KmA

Izbira otroškega avtosedeža: https://www.youtube.com/watch?v=buQSVRR-j2Y


 

OBVESTILO

Spoštovani!

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe, ki jih priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje:

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in toplo vodo (vsaj 1 minuto).
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje oziroma razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Za uspešno preprečevanje pojava in širjenja različnih okužb, potrebujemo tudi Vašo pomoč. Šola je v sodelovanju s pristojnim Ministrstvom na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje sprejela ukrepe za zmanjševanje širjenja različnih okužb.

V primeru spremenjenih razmer glede pojava različnih okužb, se bodo ukrepi temu prilagodili. O novostih Vas bomo sproti obveščali.

V tem trenutku sta šola in vrtec storila vse, kar je smiselno, da bodo lahko pouk in vzgojne dejavnosti nemoteno potekale.

Pri tem nam lahko pomagate tako, da sami naredite nekaj stvari:

 • Naučite svoje otroke, da si pogosto in pravilno umivajo roke z milom in vodo.
 • Naučite svoje otroke, da se z rokami ne dotikajo nosu, oči, ust.
 • Naučite svoje otroke, da kašljajo in kihajo v robček ali zgornji del rokava, če nimajo robčka pri roki.
 • Naučite svoje otroke, da si po kašljanju in kihanju pravilno umijejo roke.
 • Ne pošiljajte bolnega otroka v šolo ali vrtec! Bolan otrok ne sme v kolektiv. Če bo otrok zbolel v šoli ali vrtcu, boste prejeli obvestilo, da ga odpeljete domov. Poskrbite, da bo otrok ostal doma do ozdravitve.

Pošiljamo vam še povezavo do spletnih strani NIJZ, kjer najdete več informacij:
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.

V upanju na zdravje in dobro počutje vseh Vas lepo pozdravljamo!

Radenci, 27. 2. 2020  

                                                                                                 Ravnateljica: 

                                                                                             Simona Grosman

napotki


                                                            

Načrt kontinuiranega dela v OŠ Kajetana Koviča Radenci

v času okužb s koronavirusom SARS-CoV-2


                                                                                      

INFORMACIJE ZA STARŠE IN UČENCE O NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA (NPZ) :

https://www.ric.si.


RaP – Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok

 Naša šola je od šolskega leta 2018/2019 vključena v poskus Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa, in sicer v okviru vsebinskega področja ZDRAVJE, GIBANJE TER DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE OTROK. Poskus se izvaja od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021.

Področje vsebuje različne dejavnosti, s katerimi želimo in lahko vplivamo na zdrav telesni, čustveni, kognitivni in socialni razvoj vsakega posameznika ter ob tem poskrbimo za dobro počutje in ohranitev zdravih navad. Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje.

Cilji področja so:

·    zagotoviti spodbudno učno okolje;

·   omogočiti pridobivanje znanj in razvoj spretnosti, ki so pomembne za ohranjanje zdravja in dobro počutje;

·   vplivati na razumevanje o zdravem in varnem okolju, pomenu vsakodnevnega gibanja ter zdravi in uravnoteženi prehrani;

·    oblikovati in razvijati pozitivna stališča, navade in načine ravnanja;

·    spodbujati učence k samostojni izbiri dejavnosti, oblikovanju lastnega programa in spremljanju napredka (samovrednotenju) ter vseživljenjskega učenja in trajnostnega razvoja.

Šola bo učencem ponudila različne dejavnosti iz naslednjih vsebinskih sklopov: GIBANJE, HRANA IN PREHRANJEVANJE ter ZDRAVJE IN VARNOST. Dejavnosti omenjenih sklopov se bodo izvajale v delu razširjenega programa, torej izven obveznega programa (med poukom, po pouku, v času podaljšanega bivanja).

 Učenci se bodo k določeni dejavnosti vsako šolsko leto prijavili s prijavnico v mesecu maju.


 

OBJAVLJAMO OKROŽNICO ZASSS

Vsebina  1. okrožnice

Vsebina  2. okrožnice

Vsebina  3. okrožnice


IZOSTANKI OD POUKA

Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS 102/2007) – 53. člen:

Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Če starši vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo.

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu.

Ravnateljica lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

OPRAVIČILO - predloga (DOC)

Na strani je 151 gostov in ni članov .