Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 2013) opredeljuje naslednje kategorije otrok s posebnimi potrebami:

×          otroci z motnjami v duševnem razvoju

×          slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije

×          gluhi in naglušni otroci

×          otroci z govorno-jezikovnimi motnjami

×          gibalno ovirani otroci

×          dolgotrajno bolni otroci

×          otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

×          otroci z avtističnimi motnjami

×          otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami

Pomoč učencem s posebnimi potrebami na osnovni šoli je poimenovana kot dodatna strokovna pomoč (DSP) in se izvaja kot:

- pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj in/ali

 - učno pomoč in

 - svetovalna storitev.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno in/ali skupinsko v/izven oddelku ali izven oddelka.

Učencem, ki so na podlagi odločbe usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje, lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna razporeditev pouka ter zagotovi tudi dodatna strokovna pomoč.

 

Po nasvet in pomoč se lahko obrnete tudi na Svetovalni center za otroke mladostnike in starše Maribor  http://www.svet-center-mb.si/ . Občina Radenci je podpisala pogodbo o sodelovanju, kar pomeni, da je tudi za naše učence storitev brezplačna. Priporočamo.

Učenci, ki že imajo odločbo o usmeritvi se lahko obrnejo tudi na Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela: https://prehodmladih.si/, Anja Horvat, strokovna delavka na projektu, 02 521 38 49 ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

 

 

Na strani je 43 gostov in ni članov .