ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI 2021/2022

Anketa o šolski prehrani za učence

Analiza ankete o šolski prehrani


PREHRANA

Učenci lahko prejemajo malico, kosilo in popoldansko malico.
Priporočamo, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno.
Na šoli pripravljamo obroke na osnovi načel zdrave, varne in uravnotežene prehrane  v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno- izobraževalnih ustanovah.
Pripravljamo tudi dietno prehrano po priporočilu zdravnika pediatra.

ODJAVA PREHRANE

Prehrano lahko odjavite do 8.00 na dan odsotnosti učenca ali v naprej. Po tej uri bodo obroki obračunani.

Odjavo lahko izvedete preko mobi številke 041 202 698 (klic - dosegljivost v jutranjih urah - ali SMS) ali preko e-poštnega naslova This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Navedite: Ime in priimek učenca, razred, datum za katerega odjavljate prehrano, obroke, ki jih odjavljate (malica, kosilo, popoldanska malica).

Odjav/prijav več ne posredujete v tajništvo šole. Sprememba velja vključno z 16. 3. 2022 dalje.


CENIK PREHRANE

Malica: 0,90 EUR (predpisano s strani države)

Kosilo učenci od 1. do 5. razreda: 2,45 EUR

Kosilo učenci od 6. do 9. razreda: 2,90 EUR

Popoldanska malica: 0,60 EUR

Cenik od 1. 9. 2022


Šolsko leto 2021/2022 se izvaja po modelu B-OŠ, za katerega velja, da se vsi učenci izobražujejo v šoli. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Vezani so na izvajanje kabinetnega pouka, izvajanje interesnih dejavnosti, odmorov, prehrane in drugih dejavnosti.

Za preprečevanje prenosa SARS-CoV-2 se je priporočljivo držati smernic NIJZ-ja. Tako šola pripravi protokole, da se čim bolj zmanjšajo prenosi okužbe.

PROTOKOL IZVAJANJA ŠOLSKE PREHRANE

Malica se organizira d 1. do 5. razreda po določenem protokolu in sedežnem redu v matičnih učilnicah.

Malica za učence od 6. do 9. razreda se organizira po določenem protokolu v jedilnici. Učenci malicajo v dveh ločenih skupinah. Po vsaki skupini se mize razkužijo.

Kosilo poteka v jedilnici šole po določenem razporedu in pod nadzorom dežurnih učiteljev, ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici. Za eno mizo sedijo učenci istega razreda, sicer je vmes razmak (1,5 m). Jedilnico se za vsako skupino razkuži. Čas kosila ni vezan na termin, ki je določen za primer izvajanja kosila v Modelu A-OŠ, ampak se izvaja po dogovoru med učenci in učitelji glede na urnik.

 

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE V OSNOVNI ŠOLI KAJETANA KOVIČA RADENCI (pdf)

 

ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI

 

OZNAČEVANJE SNOVI, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALI PREOBČUTLJIVOSTI, V OBRATIH JAVNE PREHRANE

S 13. decembrom 2014 se prične uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (v nadaljevanju Uredba 1169/2004).
Navedena uredba v 44. členu določa, da so podatki o alergenih, kadar so ti prisotni v končnem proizvodu, obvezni tudi za nepredpakirana živila ponujena za prodajo končnemu potrošniku. Seznam sestavin ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (t.i. alergeni) so navedeni v Prilogi II Uredbe 1169/2004.

SNOVI ALI PROIZVODI, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALI PREOBČUTLJIVOSTI:
1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove križane vrste, in proizvodi iz njih, razen:
(a) glukoznih sirupov na osnovi pšenice, vključno z dekstrozo ( 1 );
(b) maltodekstrinov na osnovi pšenice ( 1 );
(c) glukoznih sirupov na osnovi ječmena;
(d) žit, ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;
2. raki in proizvodi iz njih;
3. jajca in proizvodi iz njih;
4. ribe in proizvodi iz njih, razen:
(a) ribje želatine, ki se uporablja kot nosilec za vitamine ali karotenoide;
(b) ribje želatine ali želatine iz ribjih mehurjev, ki se uporablja kot sredstvo za bistrenje piva in vina;
5. arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih;
6. zrnje soje in proizvodi iz njega, razen:
(a) popolnoma rafiniranega sojinega olja in maščob ( 1 );
(b) naravnih zmesi tokoferola (E306), naravnega D-alfa-tokoferola, naravnega D-alfa-tokoferol acetata, naravnega D-alfa-tokoferol sukcinata iz soje;
(c) rastlinskih sterolov in estrov rastlinskih sterolov iz sojinega olja;
(d) rastlinskih estrov stanola, proizvedenih iz sterolov iz sojinega olja;
7. mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo), razen:
(a) sirotke, ki se uporablja za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;
(b) laktitola;
8. oreški, in sicer mandlji ,lešniki, orehi, indijski oreščki, ameriški orehi, brazilski oreščki,pistacija, makadamija ali orehi Queensland ter proizvodi iz njih, razen oreškov, ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;
9. listna zelena in proizvodi iz nje;
10. gorčično seme in proizvodi iz njega;
11. sezamovo seme in proizvodi iz njega;
12. žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO 2 , ki se izračunajo za proizvode, ki so pripravljeni za uživanje ali obnovljeni v skladu z navodili proizvajalcev;
13. volčji bob in proizvodi iz njega;
14. mehkužci in proizvodi iz njih.