banner-general

 

Osnovna šola Radenci je vključena dobrodelni projekt, ki je namenjen učencem in dijakom, ki živijo v težkih materialnih razmerah.