os kajetana kovica radenci

Podatki o ustanovitelju

Osnovno šolo Radenci je ustanovila Občina Radenci z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Radenci, dne 30. 6. 1997, kar je bilo objavljeno v Uradnem listu št. 42/97, z dne 17. 7. 1997, ki je začel veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu.

Spremembe na podlagi sprememb Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževanega zavoda v šolskem letu 2016/2017.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževanega zavoda v zvezi s preimenovanjem Osnovne šole Radenci v Osnovno šolo Kajetana Koviča Radenci, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Radenci in je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, je začel veljati s 3. 9. 2016.

Okrožno sodišče v Murski Soboti je v registrski zadevi vpisa spremembe dne 21. 9. 2016 sklenilo:

Pri subjektu vpisa Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci, matična številka 5082919000, se v sodni register vpiše sprememba Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci, skrajšano OŠ Kajetana Koviča Radenci.


Opredelitev šolskega okoliša

Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci zajema učence občine Radenci in obsega naslednji okoliš: Radenci, Rihtarovci, Boračeva, Turjanci, Šratovci.

Šola je dolžna zagotoviti varnost učencev na površinah šole, ki so zapisane v Zemljiški knjigi.


Organi upravljanja in strokovni organi šole

Organi upravljanja šole so:

  • svet osnovne šole; je najvišji organ upravljanja in ga sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev,
  • ravnatelj; je pedagoški vodja in poslovodni organ.

Strokovni organi šole so:

  • učiteljski zbor,
  • oddelčni učiteljski zbor,
  • razredniki,
  • strokovni aktivi.

Delovni čas v upravnih prostorih šole: vsak dan od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00.

Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci

Radgonska cesta 10, 9252 Radenci

 

02 / 566-96-50 - tajništvo

 

02 / 566-96-53 - Fax

 

02 / 566-96-51 - ravnateljica

 

02 / 566-96-52 - računovodkinja

 

02 / 566-96-54 - svetovalna delavka

e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spletni naslov:

http://www.os-radenci.si

Davčna številka (nismo davčni zavezanci):

57189684

TR:

01300-6030676949

Matična številka:

5082919

Šifra proračunskega uporabnika:

67695


Kontakti: 

Ravnateljica:

Nataša Lipič, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pomočnica ravnateljice:

Andreja Fekonja Hamler, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Svetovalna delavka:

Karmen Vajngerl, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Računalnikar:

Darko Fras, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Knjižničarka:

Petra Cipot; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vodja prehrane:

Milena Mencigar; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tajnica VIZ:

Tadeja Starčič; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Računovodkinja:

Mateja Košnik

Hišnik:

Vekoslav Štuhec

Kuhinjsko osebje:

Romanca Štuhec, Pavla Karlo, Andreja Vajda

Čistilke:

Milica Senčar, Albina Meško, Silva Puklavec

 

Strokovni delavec E-naslov
Simon BELEC This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Barbara BERTALANIČ DOMITER This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Simona CELEC This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Andreja FEKONJA HAMLER This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Katja GLAZER LESKOVŠEK This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jana GROSMAN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Erlina PURNOMO This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Denis ILJEŠ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mojca KARNET This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nada KLEMENČIČ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Renata KOLBL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Romana LAZAR This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lidija LEPOŠA This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mina MAZOUZI This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Milena MENCIGAR This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Veronika MERČNIK VALNER This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Karina MIKLAUŽIČ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Nuša FLISAR This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sandra PRELOG This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Renata SPORN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Valerija ŠIJANEC This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zdenka ŠIPLIČ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Simon ŠTRAKL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sonja TOT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Milko ZAMUDA This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Jasmina ZEMLJIČ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Gabrijela ŽERJAL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Valerija ŽNIDARIČ ŽITEK This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Betina ANDREJČ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ines BEJEK This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Petra CIPOT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Rebeka ŠKAPER This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.