os kajetana kovica radenci

Podatki o ustanovitelju

Osnovno šolo Radenci je ustanovila Občina Radenci z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Radenci, dne 30.06.1997, kar je bilo objavljeno v Uradnem listu št. 42/97, z dne 17.07.1997, ki je začel veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu.

Spremembe na podlagi sprememb Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževanega zavoda v šolskem letu 2016/2017.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževanega zavoda v zvezi s preimenovanjem Osnovne šole Radenci v Osnovno šolo Kajetana Koviča Radenci, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Radenci in je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, je začel veljati s 3. 9. 2016.

Okrožno sodišče v Murski Soboti je v registrski zadevi vpisa spremembe dne 21. 9. 2016 sklenilo:

Pri subjektu vpisa Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci, matična številka 5082919000, se v sodni register vpiše sprememba Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci, skrajšano OŠ Kajetana Koviča Radenci.


Opredelitev šolskega okoliša

Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci zajema učence občine Radenci in obsega naslednji okoliš: Radenci, Rihtarovci, Boračeva, Turjanci, Šratovci.

Šola je dolžna zagotoviti varnost učencev na površinah šole, ki so zapisane v Zemljiški knjigi.


Organi upravljanja in strokovni organi šole

Organi upravljanja šole so:

  • svet osnovne šole; je najvišji organ upravljanja in ga sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev,
  • ravnatelj; je pedagoški vodja in poslovodni organ.

Strokovni organi šole so:

  • učiteljski zbor,
  • oddelčni učiteljski zbor,
  • razredniki,
  • strokovni aktivi.

Delovni čas v upravnih prostorih šole: vsak dan od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00.

Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci

Tel.:

Radgonska cesta 10

02 / 566-96-50 - tajništvo

9252 Radenci

02 / 566-96-51 - ravnateljica

 

02 / 566-96-52 - računovodkinja

 

02 / 566-96-54 - svetovalna delavka

e-mail:

Spletni naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

http://www.os-radenci.si

Davčna številka: 57189684

Fax.: 02 / 566-96-53

TR: 01300-6030676949

 

   

Kontakti:

Ravnateljica:

Simona Grosman, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

   

Svetovalna delavka:

Nataša Lipič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Računalnikar:

Darko Fras, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Knjižničarka:

Tadeja Slavič; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vodja prehrane:

Milena Mencigar; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Tajnica VIZ:

Tadeja Starčič; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Računovodkinja:

Sonja Horvat

Hišnik:

Vekoslav Štuhec

Kuhinjsko osebje:

Romanca Štuhec, Pavla Karlo, Andreja Vajda

Čistilke:

Milica Senčar, Albina Meško, Silva Puklavec

 

Strokovni delavec E-naslov
Simon BELEC Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Barbara BERTALANIČ DOMITER Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Simona CELEC Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Anica ČERNČEC Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Andreja FEKONJA HAMLER Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Jana GROSMAN Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Simona GROSMAN Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Katja GLAZER LESKOVŠEK Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Mojca KARNET Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Nada KLEMENČIČ Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Renata KOLBL Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Romana LAZAR Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Marija MAUKO Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Zdravko MAUKO Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Mina MAZOUZI Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Milena MENCIGAR Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Lidija MOHOR Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Sandra PRELOG Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Sonja TOT
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Renata SPORN Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Karina MIKLAUŽIČ
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Lidija LEPOŠA
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Valerija ŠIJANEC Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Zdenka ŠIPLIČ Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Betina ZAMUDA

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Milko ZAMUDA Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Jasmina ZEMLJIČ Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Gabrijela ŽERJAL gabrijela.zerjal@os-radenci.si
Nataša LIPIČ
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Marko VRBEC Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Valerija ŽNIDARIČ ŽITEK Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Na strani je 188 gostov in ni članov .