KIZ = Knjižnična informacijska znanja

NAVODILA ZA IZDELAVO PISNIH NALOG:

Navodila za izdelavo pisnih nalog 2015

NAVAJANJE VIROV PRI PISNIH NALOGAH:

Navajanje virov