BRALNA ZNAČKA 2021/2022

Priporočilni seznami: 

2. razred

4. razred

5. razred

Priporočilni seznami za učence od 6. do 9. razreda se nahajajo v knjižnici in na spletni strani šolske knjižnice: http://knjosradenci.splet.arnes.si/primer-2/

V šolskem letu 2021/2022 sta mentorici Bralne značke:

Mojca Karnet za učence 6. b, 8. b in 9. a-razreda in

Tadeja Slavič za učence 6. a, 7. a, 8. a in 9. b-razreda. 

Navodila najdete izobešene v knjižnici in naložene v spletnih učilnicah mentoric.


DOMAČE BRANJE PRI ANGLEŠČINI 2021/2022

Navodila in seznam za učence od 6. do 9. razreda


ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 2021/2022

Navodila in seznam za učence od 6. do 9. razreda


NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 2021/2022

Navodila in seznam za učence od 4. do 9. razreda


BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE 2021/2022

Več na tej povezavi.