BRALNA ZNAČKA 2023/2024

Priporočilni seznami: 

3. a

4. razred

5. razred

Priporočilni seznami za učence od 6. do 9. razreda se nahajajo v knjižnici in na spletni strani šolske knjižnice: http://knjosradenci.splet.arnes.si/primer-2/

V šolskem letu 2023/2024 so mentorice Bralne značke:

Zdenka Šiplič za učence 6. b, 7. a, 8. a in 9. a (mus 1),

Mojca Karnet za učence 6. a, 8. b in 9. a (mus 2).

Navodila najdete izobešene v knjižnici in naložene v spletnih učilnicah mentoric. 


DOMAČE BRANJE PRI ANGLEŠČINI 2023/2024

Navodila in seznami za učence od 6. do 9. razreda (podrobnejša navodila učenci dobijo pri učiteljici Mini Mazouzi)


ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 2023/2024

Mentorica za učence od 1. do 3. razreda je Valerija Žnidarič Žitek.

Mentorica za učence od 4. do 9 razreda je Mina Mazouzi.


NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 2023/2024

Mentorica za učence od 4. do 9. razreda je Nuša Flisar.


BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE 2023/2024

Več na tej povezavi.