BRALNA ZNAČKA 2022/2023

Priporočilni seznami: 

3. a

3. b

4. razred

5. razred

Priporočilni seznami za učence od 6. do 9. razreda se nahajajo v knjižnici in na spletni strani šolske knjižnice: http://knjosradenci.splet.arnes.si/primer-2/

V šolskem letu 2022/2023 so mentorice Bralne značke:

Zdenka Šiplič za učence 6. a-razreda, 

Mojca Karnet za učence 7. b, 8. a (Skupina 2) in 9. b-razreda in

Tadeja Slavič za učence 7. a, 8. a (Skupina 1) in 9. a-razreda. 

Navodila najdete izobešene v knjižnici in naložene v spletnih učilnicah mentoric.


DOMAČE BRANJE PRI ANGLEŠČINI 2022/2023

Navodila in seznami za učence od 6. do 9. razreda (podrobnejša navodila učenci dobijo pri učiteljici Mini Mazouzi)


ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 2022/2023

Mentorica za učence od 1. do 4. razreda je Valerija Žnidarič Žitek

Navodila in seznami za učence od 5. do 9. razred - mentorica Tadeja Slavič


NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 2022/2023

Navodila in seznam za učence od 4. do 9. razreda - mentorica Tadeja Slavič


BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE 2022/2023

Več na tej povezavi.