KNJIŽNIČNI RED ŠOLSKE KNJIŽNICE KAJETANA KOVIČA RADENCI

1

ČLANSTVO

Člani knjižnice so vsi učenci in delavci šole.

2

IZKAZNICA

Ob vpisu vsak član dobi izkaznico – izposoja brez izkaznice ni možna. Izkaznica ni prenosljiva.

Članarine ni; izposoja je brezplačna.

3

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Knjižno gradivo je postavljeno v prosti pristop z namenom, da učence vzpodbujamo k samostojnemu iskanju gradiva. Leposlovno gradivo je urejeno po abecedi priimkov avtorjev ter starostnih stopnjah (slikanice, C, P, M, L), strokovna literatura pa po univerzalni decimalni klasifikaciji (UDK). Člani si lahko izposojajo leposlovne in strokovne knjige ter periodiko.

Gradivo, izposojeno v šolski knjižnici, ni dovoljeno izposojati dalje (sošolcem, prijateljem, drugim osebam).

Učenci 1. razreda si lahko naenkrat izposodijo eno knjigo.

Učenci, ki večkrat pravočasno ne vračajo gradiva, si prav tako lahko izposodijo samo eno knjigo naenkrat.

4

IZPOSOJA

Rok izposoje za

  • leposlovna in strokovna dela je 14 dni,
  • za periodiko, enciklopedije in leksikone 3 dni,
  • za knjige, ki so na seznamu za EPI bralno značko (angleško in nemško), 5 dni.

Če po gradivu ni povpraševanja, lahko učenec izposojo podaljša.

Uporabniku, ki dlje časa ni vrnil izposojenega gradiva, se lahko odreče nadaljna izposoja, dokler le-ta gradiva ne vrne.

Določeno gradivo je namenjeno samo uporabi v čitalnici.

5

URNIK IZPOSOJE

Urnik izposoje je izobešen pri vhodu v knjižnico, na oglasni deski šole ter v matičnih učilnicah razredne stopnje. Izjemoma se lahko spremeni med šolskim letom.

Knjižnica je zaprta, če imajo vsi ali določeni oddelki dan dejavnosti. Prav tako je zaprta v času izvajanja knjižničnih informacijskih znanj.

6

RAVNANJE S KNJIŽNIČNIM GRADIVOM

S knjižničnim gradivom morajo uporabniki ravnati skrbno. Če je uporabnik izgubil ali poškodoval gradivo, ga knjižničarka izloči in odpiše, uporabnik pa mora zanj plačati odškodnino, gradivo nadomestiti z enako enoto ali pa z novo enoto, katere vrednost je enaka izgubljeni ali poškodovani enoti.

7

VRAČILO GRADIVA OB KONCU ŠOLSKEGA LETA

Ob koncu šolskega leta je treba vso izposojeno gradivo vrniti v knjižnico.

8

OBNAŠANJE V PROSTORIH KNJIŽICE IN ČITALNICE

Poleg knjižnice se nahaja čitalnica. V njej lahko učenci:

  • berejo knjige in revije,
  • se učijo,
  • najdejo svoj mir.

Pred vstopom v knjižnico/čitalnico morajo učenci o tem obvestiti knjižničarko.

Učenci so lahko v čitalnici v času delovnega časa knjižnice, razen v času knjižničnih ur ali ob morebitni drugi zasedenosti čitalnice.

Knjižnica in čitalnica sta prostora za mirne, tihe dejavnosti. Pravila obnašanja so izobešena v knjižnici in čitalnici. Če učenci pravila kršijo, s tem motijo druge, zato jih knjižničarka prvič opozori, pri drugem opozorilu pa morajo moteči učenci zapustiti knjižnico.

 

 

Knjižnični red začne veljati dne 1. septembra 2017.