TEDEN PISANJA Z ROKO 2023 NA OŠ KAJETANA KOVIČA RADENCI – »Mislim tiho, pišem počasi …«


TPTednu pisanja z roko (23.–27. januarja 2023) smo se na Osnovni šoli Kajetana Koviča pridružili že petič. Pri tem projektu je sodelovalo približno 240 učencev od 1. do 9. razreda. Teden smo zaključili z razstavo na šolskem hodniku ob jedilnici. Pomena pisanja z roko se na naši šoli še kako zavedamo in mu dajemo poudarek skozi celo šolsko leto. Učitelji se trudimo, da učenci čim več pišejo tudi v zvezke, in sicer pri pouku, pa tudi v sklopu različnih projektov in natečajev, saj radi izdelujemo tudi plakate, literarno-likovne izdelke, voščilnice, vabila … Še posebej smo se pisanju z roko posvetili v prednovoletnem času (decembra 2022), ko so učenci pisali pisma Božičku in voščilnice za zaposlene, starše, stare starše, prijatelje, starejše in osamljene ...
Učence in učitelje je v Tednu pisanja z roko vodila misel »Mislim tiho, pišem počasi.« Pri pouku angleščine so tako nastali zapisi na roko v angleškem jeziku, pri likovni umetnosti, likovnem snovanju in likovnem krožku so učenci ustvarjali napise za razstavo izdelkov in razmišljali o grafologiji in kaligrafiji ter izdelali sceno za proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku.
Pri pouku slovenščine, kulturnem krožku in krožku kulturna dejavnost ter v okviru razširjenega programa so učenci ustvarjali na temo poezija, saj so zapisovali in ilustrirali verze Vinka Möderndorferja, ki govorijo o ljubezni in najstnikih.
Ker je letošnje leto 2023 razglašeno za Kajuhovo leto, smo se v Tednu pisanja z roko z devetošolci poklonili tudi Kajuhovi poeziji. V lanskem letu smo namreč praznovali 100. obletnico pesnikovega rojstva. Ob prebiranju in zapisovanju Kajuhovih verzov smo se poklonili njegovi pesniški ustvarjalnosti in njegovi krepitvi narodne zavesti Slovencev.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki ste se pridružili gibanju Teden pisanja z roko 2023. Kajti raziskave kažejo, »da si pri pisanju z roko več zapomnimo, oblikujemo več idej, razvijamo fine motorične spretnosti in ustvarjamo dobre medosebne odnose. S sporočili, napisanimi z roko, namreč izražamo več spoštovanja in naklonjenosti kot s tipkanimi sporočili,« je poudarila Marijana Jazbec, predsednica društva Radi pišemo z roko. Strokovnjaki namreč ugotavljajo, da naši možgani bolj kompleksno delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju s tipkovnico. Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu ohrani dlje časa.«


Koordinatorici: Zdenka Šiplič in Mojca Karnet

                                                           GALERIJA