UČBENIŠKI SKLAD

 Šola omogoča vsem učencem možnost izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada. Cena izposojevalnine je 1/3 nabavne cene učbenika, poravna pa jo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izposodi se lahko samo celoten komplet učbenikov.

Učbenike učenci dobijo prvi šolski dan, vračajo pa jih zadnja dva tedna pouka v juniju po vnaprej določenem urniku, ki je izobešen na vratih knjižnice in celoten komplet naenkrat.

Če učenec učbenik poškoduje, izgubi, iztrga liste, upogiba liste ali ga popiše, ga je dolžan nadomestiti z novim ali zanj plačati odškodnino po pravilniku. Višina odškodnine je določena z nabavno ceno in starostjo učbenika.

Ko učenec prejme učbenike, jih je potrebno obvezno oviti in opremiti z imenom izposojevalca. Ime je potrebno napisati na ovitek in ne v učbenik.

 

INFORMACIJE IN SEZNAMI ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Delovne zvezke za 1. triado financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Za nabavo poskrbi šola. Učenci jih bodo dobili v šoli prvi šolski dan. 

Potrebščine za 1. razred nabavi in financira Občina Radenci. 

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov 1-9 (objavljeno 9. 6. 2023, posodobljeno 29. 6. 2023)

Seznam potrebščin 2-9

Sezname učbenikov, delovnih zvezkov ter potrebščin smo posredovali knjigarnam (po abecednem redu), ki so nas za to zaprosile:

* DZS, knjigarna Murska Sobota: 

 

* Kleklova knjigarna, Murska Sobota

* Knjigarna in papirnica Kleopatra, Gornja Radgona

* Knjigarna in papirnica Radenci:

Ponudba za nakup

* Kopija nova

https://www.kopija-nova.si/enostavno-narocanje?pmr=131&pmid=65sablaj75et

* LIBRETO, Gornja Radgona:

Ponudba za nakup

* Mladinska knjiga, knjigarna MAXIMUS, Murska Sobota: 

https://emka.si/pages/solsko-leto/osnovna-sola-kajetana-kovica-radenci-osnovna-sola-splosni-program-3-razred-3233707?parenthandle=osnovna-sola-kajetana-kovica-radenci&program=Splo%C5%A1ni%20program

* Office&more/Bags&more, MAXIMUS, Murska Sobota: 
4. razred: https://go2school.com/narocilo-sola-2023?clazz=4&schoolId=332
5. razred: https://go2school.com/narocilo-sola-2023?clazz=5&schoolId=332
6. razred: https://go2school.com/narocilo-sola-2023?clazz=6&schoolId=332
7. razred: https://go2school.com/narocilo-sola-2023?clazz=7&schoolId=332
8. razred: https://go2school.com/narocilo-sola-2023?clazz=8&schoolId=332
9. razred: https://go2school.com/narocilo-sola-2023?clazz=9&schoolId=332

* PRINTINK: 

https://www.printink.si/vse-za-solo