PROMETNI ZNAK

Znak pri šoli

Spoštovani starši!


V preteklih šolskih letih smo razširili in uredili dovoz k naši šoli, ter zarisali talne oznake. Postavljeni so tudi prometni znaki, ki urejajo parkiranje na področju modre cone ter parkirišče za invalide.
Prosimo, da upoštevate prometni režim, kot ga določa prometni znak.

                                    Simona Grosman, ravnateljica