TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE – MEHURČKI

mehurckiTudi v prvi triadi učenci radi berejo. Poleg tekmovanja za Bralno značko tekmujejo tudi v znanju iz slovenščine. Na tekmovanju se preverja bralna zmožnost ter zmožnost pisanja besedil, povezanih z izbranimi književnimi teksti ter priporočeno literaturo. Tekmovanja v šolskem letu 2017/2018 so se udeležili učenci iz vseh razredov prve triade. V prvem razredu so prebirali Živalske uspavanke Lile Prap in še druga njena dela. Učenci drugega in tretjega razreda so brali Krojačka Hlačka Leopolda Suhodolčana in druga njegova dela. Na tekmovanje so učence pripravljali skupaj s svojimi učiteljicami. Tekmovanje smo izvedli 6. 4. 2018. Učenci, ki so se prostovoljno prijavili na tekmovanje, so uspešno rešili naloge in si prislužili priznanje iz slovenščine.

Organizatorica tekmovanja: Renata Kolbl, prof. RP