BRALNA ZNAČKA ZA ZAPOSLENE

BZ maj 18 1Pa smo podelili priznanja za Bralno značko tudi našim odraslim udeležencem na šoli. Le-to je letos osvojilo 11 zaposlenih.

Na pobudo sodelavk smo Bralno značko za zaposlene letos uvedli prvič. Bralci so prebrali pet knjig s seznama in izpolnili ocenjevalni listek, na koncu pa dobili priznanja.

Na tem mestu že zdaj VABIMO STARŠE IN OSTALE LJUBITELJE KNJIG, da se nam pridružite pri Bralni znački za odrasle v naslednjem šolskem letu. Navodila in seznam bosta objavljena v začetku septembra.

Koordinatorici projekta: Tadeja Slavič in Jana Grosman

Kaj smo brali letos