SKORAJ "PADEL" 20 TONSKI REKORD

zp sep 17 1Spet uspešna druga eko akcija, 28. 3. 2018, saj smo natehtali 19 828 kg odpadnega papirja. Tekmovanje med učenci oddelkov je zelo veliko in pomoč pri natovarjanju je veselje in želja učencev. Najuspešnejši so bili učenci 7. a razreda, ker so zbrali 3 540 kg, sledi 4. a s 3 099 kg papirja in na tretjem mestu je 9. a 1 782 kg odpadnega papirja. Najuspešnejši posamezniki so: 1. Anja Ratnik, 7. a – 1 589 kg, 2. Lana Vukajč, 4. a – 404 kg in 3. Alen Tratnik, 5. a – 397 kg papirja.

Odziv otrok in njihovih staršev ter njihova ekološka osveščenost je velika, in zato zahvala otrokom in vam staršem za sodelovanje.

Eko koordinatorka

Lidija Mohor