KONČALI SMO PROJEKT »HRANA NI ZA TJAVENDAN«

na gradu Jablenagrajenci projekta

Učenci šole so v šolskem letu 2016/2017 v sklopu programa Eko šola izvajali projekt Hrana ni za tjavendan. V projekt se je vključilo 87 slovenskih vzgojnih ustanov, od tega 25 vrtcev, 50 osnovnih šol in 12 srednjih šol. Izvedli so veliko aktivnosti s ciljem, da bi zmanjšali količino odpadne hrane pri šolski malici in kosilu. Med šolskim letom so se trudili, da je bilo manj zavržene hrane in da hrana ne sme biti odpadek. Zelena straža je v šolski jedilnici skrbela za pravilno ločevanje odpadkov, red in čistočo v prostoru in za kulturno obnašanje učencev v času obrokov.

Eko dan smo izvedli, 21. 4. 2017, kot »Dan brez zavržene hrane« in s tem obeležili svetovni dan hrane. Na likovnem natečaju Reciklirana kuharija 2017 je učenka Tia Vincek iz 4. b razreda prejela priznanje za 2. mesto med slovenskimi šolami. Izdelala je recept »Mešana solata« in ga na inovativen način in kako porabiti ostanke hrane, v obliki stripa predstavila javnosti. Udeležila se je slavnostne prireditve, ki je bila, 8. 6. 2017, na gradu Jable v Mengšu in prevzela srebrno priznanje.

Tiin recept Mešana solata lahko najdete v knjižici Reciklirana kuharija v izboru receptov likovnega natečaja iz 2016 in 2017.

.                                                                                               Lidija Mohor, eko koordinatorka