SPOŠTOVANI STARŠI,

girl on computer with parentspouk na daljavo gradimo po korakih, vsak teden napredujemo, se učimo in izpopolnjujemo. Z načrtovanimi aktivnostmi spodbujamo aktivno vključevanje in delo vseh učencev v izobraževanje na daljavo. Učitelji dnevno objavljajo vsebine dela na način, kot je določeno v spletni učilnici razreda ali predmeta. Napotki vključujejo tudi gradiva, ki jih učenci že imajo doma (knjige, delovni zvezki …). Učence napotujemo na e-učna gradiva založnikov, e-gradiva, ki jih je pripravil Zavod za šolstvo, e-knjige založb. Izhajamo iz posebnosti predmeta, iz materialnih in tehničnih pogojev učencev in razpoložljive izobraževalne in učne tehnologije.

Starši sporočite na e-naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. v kolikor nimate internetnega dostopa in računalnika. Posodili vam bomo šolske tablice, to smo storili že za tri naše učence.

Želimo si vašo odzivnost, želimo si vašo povratno informacijo učitelju o zadovoljstvu učencev in vas. Če ste v kakršnikoli stiski, potrebujete pomoč, nasvet, se obrnite na nas, na razrednike, na svetovalno službo, na izvajalce dodatne pomoči, kjer vam bomo poskušali pomagati.

Vaši otroci so že pokazali veliko mero odgovornosti, samostojnosti, znali so se organizirati in se povezati tudi s pomočjo socialnih omrežij. Kot kaže, bo to stanje trajalo še več časa in zaradi tega bo potrebno način poučevanja na daljavo, načrtovati dolgoročno.

V spletnih učilnicah vas bomo sprotno obveščali o vseh usmeritvah, ki so povezane s preverjanjem znanja in informacijo o ocenjevanju znanja v osnovni šoli, ki jo bomo pripravili na podlagi sprememb Pravilnika za preverjanje in ocenjevanje znanja, ki je v pripravi.

Ostanite zdravi.

Simona Grosman, ravnateljica