ČAJANKA

cajanka jun 16 4V 2. a-razredu smo imeli dan po zaključnem izletu, čajanko. S čajanko smo zaključili razredni projekt Zelišča. Zelišča (meto, meliso, pljučnik, bezeg) smo vzgajali, negovali, pobirali, sušili in jih pripravili za uporabo. Učenci so v šolo prinesli šalčke za čaj s podstavkom, žličko, prte. Na zaključnem izletu smo spekli kekse. Zato smo si lahko lepo uredili mizice. Najprej smo se pogovarjali o bontonu, ki velja na čajankah in seveda poskušali ta pravila upoštevati. Na čajanko smo povabili babico naše učenke oz. sošolke, da nam je med srkanjem čaja prebrala zgodbico.

Za zaključek smo babico povabili na ogled zeliščnega vrtička, za katerega smo skrbeli. Dan se je končal z igro na igrišču.

Romana Lazar

GALERIJA